Truyền thông

Mới bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2000, nhưng nhóm ngành Truyền thông đã phát triển với tốc độ đáng nể bởi nhu cầu quảng cáo, quan hệ công chúng của các doanh nghiệp tăng lên không ngừng. Có thể nói, truyền thông đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại.

Hiện nay, tại Việt Nam, nhóm ngành Truyền thông đề cao sự sáng tạo, độc đáo, mới lạ hàng ngày hàng giờ, tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có thể tỏa sáng. Trước hiện trạng này, với tầm nhìn chiến lược, Homesconnect Việt Nam tự tin bước chân vào lĩnh vực truyền thông bởi có tài nguyên phong phú để trở thành một đơn vị truyền thông chuyên nghiệp sánh vai tầm quốc tế.


Với đội ngũ cán bộ trình độ cao và dày kinh nghiệm, Lĩnh vực Truyền thông của Homesconnect có:

Kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch truyền thông.
Kỹ năng tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch, dịch vụ và sản phẩm truyền thông.
Kỹ năng phân tích, đánh giá, thẩm định các chương trình, hoạt động, dịch vụ sản phẩm truyền thông.