Quy trình thủ tục mua căn hộ Times City Park Hill

Sau khi check và lock căn với Thư ký KD. Khách hàng đặt cọc 500 triệu vào tài khoản của Chủ đầu tư:

QUY TRÌNH THỦ TỤC.

Bước 1: ĐẶT CỌC.

Sau khi check và lock căn với Thư ký KD. Khách hàng đặt cọc 500 triệu vào tài khoản của Chủ đầu tư:
Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A … nộp tiền đặt cọc Biệt thự … dự án.
Với các căn Biệt thự không rõ ràng, chuyển thẳng khoản tiền cọc vào Tài khoản của Chủ đầu tư/Chủ đầu tư thứ cấp của căn Biệt thự đó (xem danh sách các chủ đầu tư thứ cấp đi kèm).

Bước 2: KÝ THỎA THUẬN ĐẶT CỌC.

Thời gian: Sau 5 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Khi khách hàng đặt cọc 500.000.000 VND/ căn. Sales gửi đầy đủ thông tin khách hàng kèm CMND/ Hộ chiếu và kèm bản photo/ảnh chụp Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi của khách cho TKKD để đặt chỗ với Chủ đầu tư để làm thủ tục cho khách.
(*) Lưu ý: Khi đưa khách đến sàn ký Thỏa thuận đặt cọc thì phải báo trước cho TKKD trước 1 ngày để làm thủ tục đăng ký với Chủ đầu tư thông tin khách hàng và bên thủ tục chuẩn bị hồ sơ.

Bước 3: CÁC TRƯỜNG HỢP XẢY RA.
3.1. Trường hợp khách hàng vay vốn Ngân hàng:

Trường hợp khách hàng vay Ngân hàng và Ngân hàng giải ngân 70% 1 lần:

Khách hàng thanh toán 30% giá trị Biệt thự bằng vốn tự có và ký Hợp đồng mua bán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.
Thanh toán 70% giá trị Biệt thự (Ngân hàng giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán).
+ Nếu khách hàng thanh toán 70% giá trị Biệt thự đúng trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán thì sẽ được Chủ đầu tư chiết khấu thêm 1,5% giá trị.

+ Trường hợp khách hàng chậm thanh toán sau 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán thì khách hàng sẽ bị phạt lãi do thanh toán chậm là 0,005%/ngày.

Trường hợp khách hàng vay ngân hàng nhưng ngân hàng giải ngân theo tiến (như phần 3.2 dưới đây):

Khách hàng thanh toán 30% giá trị Biệt thự và ký Hợp đồng mua bán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.
Khách hàng thanh toán 70% giá trị Biệt thự do Ngân hàng giải ngân theo tiến độ (như phần 3.2 dưới đây).
Trong trường hợp này khách hàng không được chiết khấu thêm 1,5% giá trị Biệt thự.
3.2. Trường hợp khách hàng không vay vốn Ngân hàng:

Khách hàng chọn thanh toán theo tiến độ:
+ Thanh toán lần 1: Thanh toán 30% giá trị Biệt thự bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.

+ Thanh toán lần 2: Thanh toán 20% giá trị Biệt thự bằng vốn tự có trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.

+ Thanh toán lần 3: Thanh toán 50% giá trị Biệt thự bằng vốn tự có trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.

Khách hàng thanh toán 100% giá trị Biệt thự trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc sẽ được hưởng chiết khấu là 1,5% giá trị Biệt thự.
+ Khách hàng mang theo các Giấy tờ cần thiết dưới đây khi đến ký Thỏa thuận đặt cọc.

Giấy Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu (bản gốc).
Giấy nộp tiền/ Ủy nhiệm chi (bản gốc).
+ Khách hàng mang theo các Giấy tờ cần thiết dưới đây khi đến ký Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng chuyển nhượng:

Giấy Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu (bản gốc).
Giấy đăng ký kết hôn (trường hợp 2 vợ chồng cùng đứng tên trên Hợp đồng mua.
Giấy nộp tiền/ Ủy nhiệm chi (bản gốc).
Thỏa thuận đặt cọc (bản gốc).
Hotline:0912.132.991-0986.122.991