Hệ Thống Giá Trị Cốt Lõi

Tầm Nhìn Của Công Ty Homes Connect Việt Nam

Tầm Nhìn Của Công Ty Homes Connect Việt Nam

Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trên thị trường quốc tế, là biểu tượng niềm tin vững chắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của tập đoàn

Sứ mệnh của công ty Homes Connect Việt Nam

Sứ mệnh của công ty cổ Phần Homes Connect Việt Nam

+Với lựa chọn sản phẩm:chất lượng tối ưu

+Với khách hàng tận tâm phục vụ

+Với nhà đầu tư:Nguồn sinh lợi dồi dào

+Với đối tác:bạn đồng hành tin cậy

+Với đội ngũ nhân viên:điểm tựa tỏa sáng

+Với xã hội:thượng tôn luật pháp

+Với cộng đồng:trách nhiệm sẻ chia

Hệ thống giá trị cốt lõi công ty Homes Connect Việt Nam

Hệ thống giá trị cốt lõi công ty cổ phần đầu tư Homes Connect Việt Nam

Yếu tố Uy tín: Đặt chữ Tín lên hàng đầu với phương châm xuyên suốt mọi quá trình phát triển của tập đoàn: Nói thực - Làm thực - Tạo nên giá trị thực

Yếu tố Nhân lực: Đặt Con Người và yếu tố nhân văn vào vị trí trung tâm, xem đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất, ở Homes Connect  Nhân tài được coi trọng - Tinh thần đồng đội được đề cao - Gương mẫu và sáng suốt được biết đến là phẩm chất cá nhân của những người lãnh đạo.  

Yếu tố Xã hội: Hướng tới sự phồn vinh của xã hội, những giá trị nhân văn và tinh hoa trong cuộc sống,Homes Connect coi những đóng góp của công ty cho lợi ích chung của cộng đồng là sự hưng thịnh và phát triển bền vững của chính mình.

 

  •