Giới thiệu

I.Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Homesconnect Việt Nam

Homesconnect Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. 

Chúng tôi nhận định rằng thị trường bất động sản ngày càng phát triển và đòi hỏi một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, do đó với sự đồng lòng, chung ý tưởng, chung định hướng, ban lãnh đạo chúng tôi quyết định thành lập Homesconnect Việt Nam. Với mục đích gắn kết hơn, cùng nhau quản trị hệ thống, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau khai thác thị trường, cùng nhau đưa Homesconnect Việt Nam trở thánh một hệ thống phân phối đáng tin cậy của các Chủ đầu tư.

Ảnh toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty Homes Connect Việt Nam
Hình ảnh:Tập thể ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Homesconnect


II.Ý Nghĩa Của Tên Gọi Và Logo

Tên gọi Homesconnect:

Là một tổ chức tập hợp những con người ưu tú trong lĩnh vực bất động sản có cùng tư duy, cùng chí hướng, cùng lý tưởng để cùng nhau xây dựng một hệ thống phân phối chuyên nghiệp

Logo của Homesconnect:
Là hình ảnh ba vòng tròn cách điệu lồng vào nhau thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong ban lãnh đạo.
Đó cũng là hình ảnh cánh chim bay về phía mặt trời thể hiện ước mơ vươn cao, vươn xa của Homesconnect

III.Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm Nhìn:
Trở thành một tổ chức lớn mạnh trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Luôn tạo môi trường học hỏi, năng động cho mỗi thành viên có thể biến ước mơ về vật chất và tinh thần thành hiện thực thông qua việc làm hài lòng khách hàng và đối tác.


Sứ mệnh:

Homesconnect Việt Nam cam kết không ngừng học hỏi, phát triển một cách toàn diện nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, góp phần mang lại những giá trị tổt nhất cho khách hàng và hoàn thành cam kết với đối tác. Từ đó xây dựng lòng tin với khách hàng và đối tác để phát triển bền vững.